फॉर्म- के

वैयक्तिक माहिती
पूर्ण नाव

पूर्ण नाव (पदवी प्रमाणपत्रानुसार) वडिलांचे नाव व आडनावासहित
जन्मतारीख लिंग
राष्ट्रीयत्व निवासी राज्याचे नाव
आधार कार्ड क्र. प्रवर्ग
शैक्षणिक पात्रता
पदवी कोर्स पुर्ण केल्याचा दिनांक
विद्यापीठाचे नाव महाविद्यालयाचे नाव
संपर्क तपशील
भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
वैकल्पिक मोबाईल नंबर वैकल्पिक ई-मेल
Is Candidate belongs to county other than India?
कायमचा पत्ता राज्य
जिल्हा तालुका
गाव   पिन कोड
कार्यस्थळाचा पत्ता म्हणजे कायमचा पत्ता?
तात्पुरता पत्ता राज्य
जिल्हा   तालुका  
गाव     पिन कोड
दस्तऐवज तपशील
छायाचित्र अपलोड Upload .jpeg file, less than 500Kb अर्जदाराची सही अपलोड करा.   Upload .jpeg file, less than 500Kb
आधार कार्ड     Upload Only .pdf file, less than 5 MB
ओळखपत्र     Upload Only .pdf file, less than 5 MB अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र अपलोड करा.     Upload Only .pdf file, less than 5 MB
जन्मतारखेचा पुरावा Upload Only .pdf file, less than 5 MB राज्य अधिवास प्रमाणपत्र पुरावा Upload Only .pdf file, less than 5 MB